Ochrona doraźna

Bezpośrednia ochrona fizyczna doraźna polega na okresowym kontrolowaniu stanu bezpieczeństwa ochranianego obiektu. Działania te wykonywane są przez grupy interwencyjne.

W zależności od specyfiki obiektu oraz indywidualnych potrzeb klienta każdorazowo tworzymy zakres naszych obowiązków oraz spis przeprowadzanych czynności jakie będą wykonywane w ramach realizacji naszych usług.

Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, które zapewnia 100% bezpieczeństwo ochranianego obiektu. Jednolite uniformy dostosowane do specyfiki obiektu stają się również elementem wpływającym na prestiż.