Ochrona imprez masowych

Zapewniamy organizację ochrony imprez masowych. Spełniamy najbardziej restrykcyjne wymagania organizatorów. Podczas wykonywanych obowiązków nasi pracownicy dbają zarówno o bezpieczeństwo oraz zadowolenie klientów. Działamy w pełnej zgodności z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

Zadanie to wykonywane jest przez naszych najbardziej doświadczonych pracowników ochrony. Zapewniamy ponadto wsparcie w postaci nowoczesnego zaplecza technicznego. Nasi pracownicy posiadają w tym kierunku odpwiednie przeszkolenie, a nadzór nad nimi pełnią osoby będące kierownikami do spraw bezpieczeństwa.

Podczach ochrony imprezy masowej nasz personel współpracuje ściśle z funkcjonariuszami policji, strażą pożarną oraz pogotowiem. Szybka reakcja w przypadku stwierdzenia zagrożenia może okazać się kluczowa do uniknięcia tragedi.