Określanie potrzeb szkolenia

Często zdarza się, że w firmach naszych klientów pracownicy nie posiadają odpowiedniej świadomości z zakresu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Może to stwarzać zagrożenia w postaci np. wyłudzeń informacji.

Nasi doświadczeni pracownicy określą dokładne potrzeby szkolenia jakie powinni odbyć pracownicy oraz pomogą ułożyć jego plan.

Zwiększenie świadomości pracowników to najlepsza ochrona kluczowych informacji przedsiębiorstwa.